dr Bartłomiej Galarowicz – ginekolog

Jeden doświadczony lekarz wart jest stu wojowników. – Homer
dr Bartłomiej Galarowicz, ginekolog

Wykształcenie

W 2003 roku ukończyłem studia medyczne na wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziewięć lat później – w 2012 roku – uzyskałem tytuł Specjalisty Ginekologii i Położnictwa. Chęć nieustannego zdobywania wiedzy i kształcenia się w zakresie ginekologii sprawiła, że w 2015 roku obroniłem z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Wartość kliniczna oceny ekspresji transkryptorów mRNA onkoproteiny E6 i E7, jako markerów śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy.” W 2017 roku po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego uzyskałem tytuł Specjalisty Ginekologii Onkologicznej.

Doświadczenie zawodowe

Obecnie jestem Starszym Asystentem Kliniki Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także pracownikiem Poradni Ginekologii Onkologicznej i profilaktyki Nowotworów Narządu Płciowego Szpitala Uniwersyteckiego. Przez wiele lat nabywałem cenne doświadczenie w wielu oddziałach zespołu klinik Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii UJ. W tym samym czasie ukończyłem liczne kursy i szkolenia, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, czego dowodem są certyfikaty między innymi: Certyfikat European Federation of Colposcopy, British Society for Colposcopy and Cervical Pathology oraz Certyfikat Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy. Na bieżąco poszerzam również swoją wiedzę z zakresu wczesnej diagnostyki oraz leczenia małoinwazyjnego stanów przednowotworowych szyjki macicy. W wolnych chwilach prowadzę wykłady na kursach kolposkopii, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy. Jestem również autorem i współautorem wielu publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych w Polsce i poza granicami kraju.

Na co dzień interesuje się nowoczesnymi metodami diagnostyki i leczenia schorzeń ginekologicznych, w tym również niepłodności , a także prowadzę kompleksową opiekę nad pacjentkami ciężarnymi – zarówno w ciąży fizjologicznej, ciąży zagrożonej i ciąży powikłanej różnymi schorzeniami.

Dokumenty

  • specjalista ginekolog

Referencje